Værdigrundlag

KFUM's Institutioner bestræber sig på at arbejde ud fra et bestemt værdigrundlag/en bestemt målsætning.

KFUM's Institutioner værdigrundlag/målsætning er følgende:

 • Gode trygge rammer, hvor alle, uanset etnisk baggrund, er lige meget værd.
 • En stabil hverdag med en stor grad af forudsigelighed og med tydelige voksne.
 • En kærlig, omsorgsfuld og nærværende atmosfære, med tæt kontakt og respekt for det enkelte barn/den enkelte unge.
 • Udviklende oplevelser, som inspirerer til selv at gå i gang, og hvor der er plads til både planlagte og spontane aktiviteter, og ture ud af huset.
 • Styrkelse af det enkelte barns/ den enkelte unges selvværd gennem respekt og opmuntring.
 • En medbestemmelse, der er afpasset alder og modenhed. I Ungdomsklubben gennem klubrådet.
 • Solide tilbagevendende aktiviteter og traditioner.
 • Et godt fysisk og psykisk miljø, -inde som ude. Et sted, hvor der er plads og rum til leg og til at gøre egne erfaringer.
 • Oplysning, oplevelser og bevidstgørelse omkring natur og miljø.
 • Forebyggende arbejde.
 • Et godt samarbejde i lokalområdet.
 • Et sted, der aktivt er med til at skabe helhed i barnets/den unges liv.
 • Integration af børn og unge fra andre kulturer og børn med særlige behov.
 • Et godt og positivt forældresamarbejde. Et sted hvor forældre altid er velkomne.
 • Et sted, der tør stille krav til forældre og som lytter til og gør noget ved kritik fra forældrenes side.
 • En god og humørfyldt personalegruppe, der følger med tiden og udviklingen.
 • Et hus, hvor der hersker en god tone mellem børn/unge, personalet og forældre, og hvor ingen kommer til at stå alene.

Økonomiske informationer

Institutionen er selvejende med driftsoverenskomst med Randers Kommune. Budgettet er tilsvarende kommunens institutioner, ligesom også besparelser rammer ens.