Ungdomsklub

KFUM's Ungdomsklub er et led i KFUM's Institutioner, som foruden klubben også består af Vuggestue, Børnehave og Fritidshjem.

KFUM's Ungdomsklub er selvejende, og under samme bestyrelse findes også Solgården på Nordre Fælledvej, hvor en del aktiviteter har til huse.

KFUM's Ungdomsklub er stedet, hvor unge mellem 10 og 18 år kan mødes, og få lov til at være, og være sig selv.

Her er altid voksne, der er gode til at lytte og som har rum til og for de unge.

Kend ungdomsklubben på ...

 • Gode trygge rammer, hvor alle, uanset etnisk baggrund har lige stor værdi.
 • En kærlig, omsorgsfuld og nærværende atmosfære med tæt kontakt og respekt for den enkelte unge.
 • Udviklende oplevelser, som inspirerer til selv at gå i gang, og hvor der er plads til både planlagte og spontane aktiviteter.
 • Styrkelse af de unges selvværd gennem respekt og opmuntring.
 • Solide tilbagevendende aktiviteter og traditioner.
 • Gode fysiske og psykiske rammer, ude som inde.
 • Forebyggende arbejde.
 • Et godt samarbejde i lokalområdet.
 • Et godt og positivt forældresamarbejde. Forældre er ALTID velkomne i klubben, og vi har altid en kop kaffe klar.
 • En god og humørfyldt personalegruppe, der følger med tiden og udviklingen.
 • En klub, hvor der hersker en god tone mellem unge og personalet/forældrene, og hvor ingen står alene.
 • En klub, der vil, kan, tør og gør!