Præsentation af KFUM's Institutioner

KFUM’s Institutioner er beliggende i Nordbyen. Børnene i KFUM’s Institutioner kommer fra mange forskellige kulturer.

Alt i alt har vi 32 forskellige nationaliteter repræsenteret, hvilket 100% er en gave i dagligdagen og på sigt vil komme børnene til gode, når de skal videre i livet, som jo er mangfoldigt.

KFUM’s Institutioners fysiske rammer består af et langt hus opdelt med ”stuer” til børnehaver, fritidshjem og ungdomsklub samt for børnehavens vedkommende, en bus. Til trods for den sparsomme plads er huset indrettet funktionelt og hyggeligt. I kælderen findes bl.a. et veludstyret diskotek, et sprogrum og et veludstyret motorikrum med softgulv.

Udendørs er der en stor legeplads som er fyldt med udviklende legemuligheder, der er swimmingpool, rulleskøjte/basketballbane, fodboldbane, kælkebakke og bålplads foruden en masse legeredskaber.

KFUM’s Institutioner er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Randers Kommune. KFUM’s Institutioner består af en børnehave (med bus), et fritidshjem og en ungdomsklub.

Børnehaven 40 børn i alderen 3 - 6 år. Åbningstiden er fra kl. 6.30 til kl. 17.00 alle hverdage hele året. D. 24. og 31. december er de eneste lukkedage p.t.

Fritidshjemmet er normeret til 47 børn i alderen (5)6år til og med 3. klassetrin. Fritidshjemmet modtager børn fra forskellige skoler, langt de fleste fra Nørrevangsskolen. Fritidshjemmet holder som børnehaven åbent fra kl. 6.30 – 17.00 alle hverdage året rundt. Her er ligeledes lukket d. 24. og 31. dec.

Ungdomsklubben er normeret til 100 børn og unge i alderen 10-18 år. Ungdomsklubben har åbent tirsdag, fredag, lørdag og søndag. I skoleferien er der åbent onsdage og søndage.

Der tilstræbes i alle afdelinger, at der er en faglig kompetent personalegruppe bestående af begge køn. Der er i dagafdelingerne en overvægt af uddannede pædagoger, mens ungdomsklubpersonalet er bredere sammensat mellem pædagoger, lærere, socialrådgivere samt studerende og personer med helt andre baggrunde.

Det er især nødvendigt, at have meget fagpersonale ansat, idet kravene til skriftlighed er stigende.

 

Der er udarbejdet fælles værdigrundlag for hele huset, hvor nøglebegreberne er:

  • tryghed
  • nærvær
  • oplevelser
  • traditioner
  • integration
  • gode fysiske rammer
  • samarbejde i lokalområdet
  • forældresamarbejde
  • personalesamarbejde
  • anerkendelse og relationer

Vi lægger stor vægt på samarbejdet på tværs i huset. En proces mod ”det hele hus”, der til stadighed vil være behov for at udvikle. Meget får vi ”forærende” til gavn og glæde for mange børn og forældre ved, at børnene kan være hos os, fra de er 3 år, til de bliver næsten voksne. Det indgående kendskab, vi får til hinanden, er en styrke i forhold til samarbejdet. Overgangene fra én afdeling til den næste bliver ikke så svære, fordi alle kender hinanden i forvejen.

I forbindelse med optimale muligheder for en positiv integrationsproces for vore tosprogede børn (og familier) kan vi se, at husets struktur og muligheder (også i kraft af en meget stabil personalegruppe) bevirker, at det vi gør, virker efter hensigten.

Vi har bestemte traditioner på tværs i huset, fælles julehyggedag og fælles grillaften med forældre og søskende, fælles spisning i ferier m.v.

I ferier ”slår vi huset sammen”, både børne- og personalemæssigt og udnytter dette, at der ind imellem ikke er så mange børn, til bl.a. at kunne drage ud med vores bus med blandede aldersgrupper.

Formidling til forældrene sker dels gennem daglig kontakt, dels skriftligt. En lukket Facebookgruppe for forældre og personale bidrager i meget høj grad til løbende formidling og dokumentation af dagligdagens mange små og store oplevelser.

Personaleressourcerne udnyttes optimalt ved, at man, i visse situationer, hjælper på tværs af afdelingerne. Dette betyder også, at den fælles ansvarsfølelse i forhold til alle husets børn er styrket.

Samarbejdet i lokalområdet er, siden en bestemmelse på et SSP-møde i 1990, blevet udbygget til fælles gavn og glæde for alle berørte parter.

I Nordbyen er der en speciel ”Nordbygnist” som man, når man først er blevet ”tændt”, ikke er i tvivl om, hvad handler om. Her er en udbredt fælles ansvarlighed i forhold til områdets børn og unge. Det er mindre væsentligt, hvem der tager hånd om, end at der bliver taget hånd om.

Heri er områdets SSP-samarbejde af stor betydning.

De senere år er samarbejdet med Nørrevangsskolens ledelse og personale udbygget kraftigt, både for børnehavernes og fritidshjemmets vegne, og breder sig nu ”som ringe i vandet”. Bl.a har vi nu indført et helt formaliseret samarbejde omkring indskolingsdelen, ligesom fritidshjemspersonalet også deltager i koordineringskonferencerne på skolen. Vi er også ofte fælles om netværksmøder, enten i skolen eller i institutionen. Herudover er ledere og personale faste deltagere og medarrangører til den årlige fælles spisning med nye kommende børnehaveklassebørn og deres forældre.

I indskolingens 0. og 1. klasse på Nørrevangsskolen er tilknyttet 1 pædagog fra fritidshjemmet i ca.15 lektioner om ugen.

Desuden er det sådan, at fritidshjemmet, sammen med områdets øvrige fritidshjem, giver forældrene garanti for, at de får en fritidshjemsplads et af stederne, såfremt deres barn skal gå på Nørrevangsskolen.

Sammen med Nørrevangsskolen samt områdets øvrige fritidshjem er der etableret et Familieklasseprojekt.