Pædagogiske læreplaner

De pædagogiske læreplaner har til hensigt at fremme systematikken samt dokumentationen af de 0-5 årige børns læring.

KFUMs institutioner (børnehaven) har lavet en læreplan, der beskæftiger sig med seks hovedtemaer:

  • barnets alsidige personlige udvikling
  • sociale kompetencer
  • sprog
  • krop og bevægelse
  • naturen og naturfænomener
  • kulturelle udtryksformer

Hent KFUMs institutioners pædagogiske læreplaner.

Afrapportering af pædagogiske læreplaner (marts 2018)