Om børnehaven

Børnehaven har en dejlig stue i KFUM samt hele husets faciliteter til rådighed.

Husets faciliteter består bl.a. af et stort motorikrum, køkken og en stor legeplads med overdækket sandkasse, kælkebakke, bålplads og trampolin.

I kælderen er der et sprogrum. Her kommer børnene på skift og alt, hvad der foregår handler om sprog og sproglig udvikling.

Seneste nye tiltag er Stjernestuen, som er et voksenstyret rum, hvor en fast udvalgt gruppe holder til sammen med 1 pædagog de fleste formiddage.

Børnegruppens sammensætning varierer hen over året.

Bøflebussen kører 3 dage om ugen med en gruppe børn. P.t. er det ikke en fast børnegruppe alle 3 dage, da vi mangler børn. Til gengæld får alle børnene glæde af muligheden.