Samarbejde

Vi bruger samarbejde som omdrejningspunkt for udvikling. I KFUM's Institutioner har vi mulighed for et helt unikt samarbejde.

Børnene kan være hos os fra de er 3 til de bliver næsten voksne. Dette betyder naturligvis, at vi kommer til at kende hver enkelt familie rigtig godt. Det er berigende i sig selv, men gør også samarbejdet lettere til gavn for vores "fælles" børn. Vi behøver ikke pakke tingene ind, for vi er trygge ved hinanden.

For børnene er der mulighed for "lette overgange" fra børnehave til fritidshjem. De kender jo allerede de voksne i resten af huset og har samtidig mulighed for lige at kigge til deres gamle stue. Inden skift til en ny afdeling er der mulighed for at komme mere og mere på besøg.

For personalet i fritidshjemmet gælder ligeledes, at det øgede kendskab, der er til børnene fra de er små er til glæde. Der er allerede fælles oplevelser og tryghed. For personalet i børnehaven betyder det meget, at de kan blive ved med at følge børnene og deres udvikling.

For forældrene har det ofte stor værdi, at de ikke behøver starte helt forfra med deres historie ved et skift.

Fritidshjemmet har mulighed for at få hjælp og vejledning omkring enkelte børn på Nørrevangsskolens tværfaglige konferencer. Ønsker vi at sætte et barn på en konference, aftales dette naturligvis med forældrene, ligesom det også aftales, om forældrene eventuelt skal deltage.

Er der behov for yderlige hjælp har vi mulighed for, i samråd med forældrene, at indstille til PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning).

I børnehaven har vi tværfaglige gruppemøder (TG-møder). Her deltager, udover personale og evt. forældre, et team bestående af Fremskudt rådgiver, psykolog, talepædagog og sundhedsplejerske. Her har vi mulighed for at vende forskellige problemstillinger og tage stilling til, hvad der evt. skal sættes i værk.

I lokalområdet (og også udenfor) er der fokus på gode overleveringer til gavn for alle, -børn, forældre og personale. Det betyder, at også tilflyttere fra andre institutioner bliver sikret så god en start hos os som muligt.

I forhold til Nørrevangsskolen, som er den skole, de fleste af vore børn går på/kommer til at gå på, er der gennem mange år opbygget et solidt og positivt samarbejde. Eksempelvis er det sådan at vi, sammen med de øvrige af områdets fritidshjem samarbejder omkring at skabe et solidt fællesskab for vore førskolegrupper. De er således sammen på skift på de 3 fritidshjem hver fredag fra marts til sommerferien. Den fjerde fredag foregår på Nordre Fælled, som er et fantastisk naturområde lige i nærheden. Hver tirsdag er de 3 førskolegrupper samlet på skolen, hvor der på tværs af grupperne foregår forskellige aktiviteter. Her deltager børnehaveklasselederne på skift.

I 2008 startede vi sammen med skolen og områdets øvrige fritidshjem samt Solgården et Familieklasseprojekt, hvor eleverne sammen med deres forældre har mulighed for at deltage i familieklassen i et 12-ugers forløb.

Også samarbejdet i SSP-regi (Skole, Socialforvaltning og Politi) er givende.

I det hele taget er der et fantastisk samarbejde i området.