Kend ungdomsklubben på ...

 • Gode trygge rammer, hvor alle, uanset etnisk baggrund har lige stor værdi.
 • En kærlig, omsorgsfuld og nærværende atmosfære med tæt kontakt og respekt for den enkelte unge.
 • Udviklende oplevelser, som inspirerer til selv at gå i gang, og hvor der er plads til både planlagte og spontane aktiviteter.
 • Styrkelse af de unges selvværd gennem respekt og opmuntring.
 • Medlemsindflydelse.
 • Solide tilbagevendende aktiviteter og traditioner.
 • Gode fysiske og psykiske rammer, ude som inde.
 • Forebyggende arbejde.
 • Et godt samarbejde i lokalområdet.
 • Et godt og positivt forældresamarbejde. Forældre er ALTID velkomne i klubben, og vi har altid en kop kaffe klar.
 • En god og humørfyldt personalegruppe, der følger med tiden og udviklingen.
 • En klub, hvor der hersker en god tone mellem unge og personalet/forældrene, og hvor ingen står alene.

En klub, der vil, kan, tør og gør!