Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen vælges hvert år i september måned.

Forældrebestyrelsen vælges fælles for børnehave og fritidshjem.

Formand: Zennia Benzon Knudsen

Næstformand: Kathe Firlings

Kasserer:Tasja Kirkegaard Nielsen

Saima Bhatti Mogharbel

Agnieszka Irene Holm

Personalerepræsentant i bestyrelsen er Zaneta Segalt.