Genåbning af KFUM’s Ungdomsklub

KFUM's Ungdomsklub er i fuld gang efter coronanedlukningen, men vi passer stadig på hinanden.

I lighed med de øvrige fritidstilbud i Randers Kommune lukkede Ungdomsklubben ned d. 12. marts 2020 og har ikke haft åbent siden.

Der opleves nu en øget efterspørgsel fra medlemmerne og i takt med, at retningslinjerne bliver mere lempelige, anser vi det nu for muligt at genåbne – indledningsvist i en reduceret form.

Ungdomsklubben vil åbne fra lørdag d. 30. maj og fra den dato have åbent på lørdage og søndage i tidsrummet 14.00-18.00.

Ophold i Ungdomsklubben vil primært begrænse sig til ophold på Klubbens udendørsområde og der vil kun i mindre omfang være mulighed for at være indendørs. Klubbens "Bar", hvor der kan købes slik og sodavand, er indendørs, og der må kun være to medlemmer ad gangen for at købe varer. Adgangen til toilet vil blive administreret af en ansat, så der kun er ét medlem ad gangen indendørs for at benytte toilettet.

Betjening i "Baren" foregår med engangshandsker, der udskiftes efter hver enkelt betjening. Da der kun kan betales med kontanter, er proceduren, at betaling sker som afslutning på betjeningen, hvorefter handsker smides væk. "Barens" betjeningsskranke afsprittes hver halve time. Alle overflader i "Baren" og ved borde-bænke udendørs rengøres, når klubben lukker. Ligeledes aftørres alle håndtag el-kontakter samt øvrige kontaktflader, og der rengøres på det toilet, der har været åbent for benyttelse.

Det forventes, at der i opstarten vil være 10-15 medlemmer, der kommer i Klubben på en "åbningsaften" – naturligvis afhængig af vejret.

Den 17. juni tages der stilling til yderligere åbning/ændring i procedurerne, jf. retningslinjer m.m.