Om børnehaven

Børnehaven har en dejlig stue i Kfum, samt hele Husets faciliteter til rådighed.

Husets faciliteter består bl.a. af et stort motorikrum, køkken og en stor legeplads med overdækket sandkasse, kælkebakke, bålplads og trampolin.

I kælderen er der et sprogrum. Her kommer børnene på skift og alt, hvad der foregår handler om sprog og sproglig udvikling.

Seneste nye tiltag er Stjernestuen, som er et voksenstyret rum, hvor en fast udvalgt gruppe holder til sammen med 1 pædagog de fleste formiddage. Børnegruppens sammensætning varierer hen over året.